På eller i Alvøen?

På eller i Alvøen?

Allerede i bok 1 måtte jeg ta et valg om jeg skulle bruke i Alvøen eller på Alvøen.  Selv skrev jeg begge deler alt etter som hva som var naturlig i setningen, men så sa de i redaksjonen som leste korrektur at jeg måtte være konsekvent i bruken, jeg måtte velge. Det gikk noen timer til undersøkelser, og her er en forklaring. 

Lokalt i moderne tid brukes preposisjonen i om Alvøen; i Alvøen.

Når jeg likevel har valgt å skrive på Alvøen, skyldes det gamle kilder jeg har funnet. 

Navnets historie i skriftlige kilder

For å vite om det opprinnelig var på Alvøen eller i Alvøen, må man se på navnets betydning. 

1400-tallet: Alvøen ble første gang nevnt i skriftlige kilder i biskop Eysteins jordebok fra ca år 1400. Alvøen nevnes som gårdsbruk, og skrives Alfuen, i uttale Alven.

1519: I et manntall fra Nordhordland het det Aluen, i uttale Alven. «Erik i Aluen skattet for 11 mark.» (2)

1560: Dansk bredte om seg, og ble skrevet Alføen. 

1563: Det er skrevet Alueøen i kildene.

1580: Navnet er skrevet Alvøen. 

1701: u erstattes med f, og navnet blir Alføen

Opprinnelig var det altså ingenting i navnet som henspeiler på en øy. At skriverne var danske og uttalte u søm ø, er kanskje mest sannsynlig. De hadde neppe vært der heller, og de kan ha trodd at det var en øy. 

Gård eller vik, øyr eller øy?

Språkrådet skriver at gamle stedsnavn som har tradisjon for å ha preposisjoen foran stedsnavnet, henspeiler på gården som ga stedet sitt navn. Alvøen var opprinnelig en gård. (1) «På gården Alvøen».

I brukes om «inne i». brukes «på overflaten av». 

Bergen byleksikon skriver: Alvøy, gnr. 130, gårdsbruk i Laksevåg, innerst i Alvøypollen. Navnet kommer av norrønt alfr, grus, og var opprinnelig navn på en øy i pollen. (3) 

Hvis det stemmer at det en gang fantes en øy i Alvøpollen, blir det også «på Alvøen». 

En mulighet er at ø-en har noe med øyr å gjøre. En øyr er en avsetning av grus og sand langs en elv (4). Men siden øyr aldri har vært en del av skrivemåtene for Alvøen, er det mindre sannsynlig at navnet har noe med øyr å gjøre, selv om en foss rant ut i vannet innerst i Alvøpollen. 

Alvøen ligger i en vik (Alvøpollen) og det har vært en havn der siden den første kornmøllen ble satt opp der på 1600-tallet. Hvis det er en vik eller en havn det siktes til, blir det «i Alvøen». 

Sakte, men sikkert har preposisjonsbruken endret seg. Når vi snakker om Alvøen, mener vi «Hovedhuset og bygningene i bukten (eller i viken)». Men opprinnelig var det på gården Alvøen. 

Inkonsekvens

De historiske kildene er ikke konsekvente. Om samme hendelse brukes både i og på:

Den 18. august 1631 «sprang Pett-Annes Krudtmølle i Alvøen …» 

Et annet sted  heter det at «Krudtmøllen paa Alføen sprang i Luften …» (5)

Christian Gierløff, som skrev Alvøens og Fasmer-slektens historie, brukte for det meste «på Alvøen». Men for meg som skriver om tiden rundt 1808, er de samtidige kildene viktigst. Og der er det på Alvøen som brukes mest. 

1807: «Paa Alvøen ½ Time …» (6)

1836: I Adresseavisen 12. november 1836 står disse minneordene over Hendrich J. Fasmer: 

«… død paa Alvøen …» (7)

Konklusjon 

Konklusjon en blir at vi i dag sier i Alvøen. Det gjorde de også i 1519 da Erik i Aluen skulle betale skatt. 

Men i tiden nærmest Papirslottets tid, brukte de «på Alvøen». 

I all ydmykhet for alle som har en sterk forankring til Alvøen, er dette forklaringen til at det i Papirslottet brukes «på Alvøen». 

• • •

Kilder:

(1) http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Preposisjonsbruk/I_eller_paa/ 

(2) Alvøen og Fasmerslekten, Christian Gierløff, 1744 – 1944, s. 12

(3) http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1420088

(4) https://no.wikipedia.org/wiki/Øyr 

(5) Alvøen og Fasmerslekten, Christian Gierløff, 1744 – 1944, s. 30

(6) Alvøen og Fasmerslekten, Christian Gierløff, 1744 – 1944, s. 145

(7) Alvøen og Fasmerslekten, Christian Gierløff, 1744 – 1944, s. 153

• • •

May Lis Ruus 2018

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s