Alvøen 1808

Alvøen 1808

Dette maleriet viser hvordan Alvøen så ut i 1808.

I forgrunnen er de forskjellige bygningene på Alvøen Verk, der Papirfabrikken er det store, hvite huset. Kruttverket besto av mange små bygninger.

Arbeiderboligen kan skimtes nedenfor Prøvfjellet og ved alléen.

Hovedhuset ligger på andre siden av pollen, med hagen og naturparken i bakgrunnen.

Vannet er Alvøpollen, og utenfor er Alvøbukten og lengst ute skipsleden til Bergen.

Det hvite huset som skimtes på den andre siden av Alvøbukten er Mindestrømmen.

Prospekt-Alvøen1808.jpg

Prospekt av Alvøen av Johan Christopher Johnsen (1808)